Author Topic: Arbee Ideas  (Read 1878 times)

Offline Arbee

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
  • Email
Arbee Ideas
« on: November 05, 2015, 08:28:41 pm »
English Version

Hello! I am fascinated by your project and I can't wait till I can play this game for the first time. I came up with some interesting ideas which I want to share with others, and especially game creators. Let's not waste time, and proceed to them:

Statistic points
In RPG games you can very rarely see statistic points. For me, personally, statistic points distribution as you please is the best thing that could be created for RPG game. It allows to build characters at your own will. It adds a bit of strategical approach to character development too.

Different types of magic
Because it's fantasy world, there's no chance that magic won't exist. My idea is to split magic into different types, for example, defensive, buffing, offensive, healing magic etc. Access to stronger magic in every type would be possible only with learning it, what equals with focusing on that type. I love magic and I think, that everyone should be able to use it. Of course, warrior or archer developed character couldn't use magic at level as high, as wizard, but it would open us the door to create different characters, develop them in the way it fits our play style.

Magic Circles
What I mean here are levels of spells. Every spell would require it's incantation, higher circle means longer incantation. Experienced in use of magic would learn to use spells from lower circles without incantations, although the highest circles would always require earlier preparations. With this, we could avoid typical for games clicking buttons one after another, set in the combination to get us the best effect. Wizards, although stronger than others, would need to plan every move to not make a mistake, which could end with failure.

Sorry for average English, but I hope you can understand everything clearly.

Wersja Polska

Cześć! Jestem zafascynowany waszym projektem i nie mogę się doczekać kiedy będę mógł po raz pierwszy zagrać w grę. Wpadłem na parę ciekawych pomysłów którymi chciałbym się podzielić z innymi, a szczególnie twórcami gry. Nie owijając w bawełnę, przejdźmy do konkretów:

Punkty Statystyk
W grach RPG bardzo rzadko widuje się tego typu rozwiązanie, jak punkty statystyk. Dla mnie osobiście, rozdawanie statystyk według własnej woli jest najlepszą rzeczą jaka mogła być wymyślona do gry RPG. Pozwala to budować postacie według swojego upodobania. Dodaje to też nutkę strategicznego podejścia do rozwoju bohatera.

Różne typy magii
Jako że to świat fantasy, magii zabraknąć nie może. Moim pomysłem jest rozdzielenie magii na różne typy, np. defensywna, wzmacniająca, ofensywna, magia lecząca itp. Dostęp do silniejszych zaklęć każdej kategorii będzie można uzyskać tylko przez studiowanie go, co równałoby się ze skupieniem swojej uwagi na danym typie. Mam duże zamiłowanie do magii i uważam, że każdy powinien móc jej używać. Oczywiście postać kreowana na wojownika lub łucznika nie mogłaby opanować jej w stopniu tak wysokim, jak sam czarodziej, ale to otworzyłoby drzwi do zróżnicowania postaci, kreowania ich w sposób jaki pasuje naszemu stylowi gry.

Kręgi czarów
Mam tutaj na myśli poziomy używanych zaklęć. Każdy czar wymagałby odpowiedniej inkantacji, wyższy krąg, tym dłuższa inkantacja. Doświadczeni w używaniu magii po pewnym czasie nauczyliby się rzucać czary z niższych kręgów bez używania inkantacji, jednak najwyższe kręgi, potężna magia, zawsze wymagałby wcześniejszego przygotowania. W ten sposób można uniknąć typowego dla gier wciskania kolejnych ułożonych przycisków i rzucania czarami ułożonymi w odpowiedniej, przynoszącej najlepszy efekt kombinacji. Magowie, mimo iż potężniejsi od innych, musieliby planować każdy atak aby nie popełnić błędu, który mógłby się skończyć porażką.

Offline Zakharn

 • Project Leader
 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 91
 • I like games
  • View Profile
  • Realms of Magic
Re: Arbee Ideas
« Reply #1 on: November 06, 2015, 11:17:55 am »
Hello, welcome to our forums and thank you for your suggestions! Let's stick to english so everyone can understand :)

Let's start with character statistics. Most likely we won't use traditional stats like Strength or Intelligence, instead we want to integrate stats to skill trees. For example instead of using Strength to increase weapon damage we will include talents in weapon skill tree that increase damage with that weapon.

Currently there are 10 schools of magic: Arcane, Kinetic, Psychic, Fire, Frost, Electricity, Holy, Nature, Demonology and Necromancy. Each school of magic has it's own skill tree and will containt about 10 spells at launch. There is no level cap in Realms of Magic, you can develop your character by spending talent points in any skill trees you want - pretty much like in Elder Scrolls series, the only difference is that you gain levels by gaining experience instead of using them - second approach is very prone  to abuse like standing in place and casting the same spell over again. You can use all schools however you can't practically master them all as it would take insane amount of time and require veeery high character level.

Instead of spell levels you can customize your spells to you liking by using talents. For example you can increase fireball damage, it's moving speed, decrease casting time, enable mobile casting (while walking or jumping), add and increase damage over time etc.

Here is concept of Fireball talents:

NameNumber of talentsCostDescriptionRequirementsRequired talents
Fireball15Enables Fireballnone0
Improved Fireball1Increase Fireball damage by 10%Fireball0
Faster Fireball51Increase Fireball speed by 20%Fireball0
Empowered Fireball13Enables empowering FireballFireball5
Quick Fireball31Fireball casting speed is improved by 33%Fireball0
Quick Empower Fireball31Empowering Fireball speed is improved by 33%Fireball, Empowered Fireball5
Mobile Fireball13Enables casting Fireball while walkingFireball5
Improved Mobile Fireball13Enables casting Fireball while runningFireball, Mobile Fireball10
Master Mobile Fireball13Enables casting Fireball while jumpingFireball, Mobile Fireball, Improved Mobile Fireball15
Cheaper Fireball101Fireball mana cost is reduced by 5%Fireball0
My signature is awesome!

Offline Arbee

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
  • Email
Re: Arbee Ideas
« Reply #2 on: November 06, 2015, 09:47:41 pm »
Thanks for the answer.

Your system looks cool, I can't wait to see it in game myself. With this talent system I could create my favorite type of character, that is not possible in many games due to their limitations.
I hope we will be able to play the game this year, can't wait for beta or something to be annouced.  ;D

Offline SirRoland

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: Arbee Ideas
« Reply #3 on: November 25, 2017, 04:37:51 pm »
I remember that Divine Divinity have good magic/skills/statistics system, you should make similar.